Kryteria wykluczające z Terapii NanoTherm® sprawdź czy się kwalifikujesz

Ważne

Poniższy kwestionariusz elektroniczny ma na celu pomóc pacjentom w uzyskaniu wstępnej informacji, czy Terapia NanoTherm® (NTT) może być opcją leczenia guza mózgu w ich przypadku.

Kwestionariusz nie przewiduje żadnej medycznej oceny, lub decyzji kwalifikowalności do tej terapii.

Kwalifikowalność do NTT może być oceniona wyłącznie przez lekarza specjalistę, po złożeniu wszystkich wymaganych danych medycznych do ośrodka klinicznego, wskazanego na końcu tej ankiety.

Dostawca tej witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynik niniejszego kwestionariusza, nie wymaga i nie archiwizuje żadnych danych osobowych, ani informacji o stanie zdrowia pacjenta.

dalej

By wstępnie ocenić, czy Terapia NanoTherm® byłaby możliwa do przeprowadzenia w  przypadku konkretnego pacjenta, należy w pierwszej kolejności zweryfikować kryteria uniemożliwiające jej wykonanie.

Od 2011 r. wszystkie komponenty Systemu Terapii NanoTherm® posiadają europejski certyfikat CE ("European Certification"), a tym samym oficjalne zatwierdzenie terapii NanoTherm® w leczeniu guzów mózgu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Terapia NanoTherm® polega na wstrzyknięciu do guza płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie jest rozgrzewany za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego. w wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia, takie jak radioterapia lub chemioterapia, dzięki czemu ich skuteczność wzrasta. Niezwykle ważne jest jednak to, że wszystkie materiały metalowe znajdujące się w odległości do ok. 40 cm od guza mózgu muszą zostać usunięte lub zastąpione materiałami niemetalowymi, ponieważ również ulegałyby one rozgrzewaniu.

Posiadanie przez pacjenta elementów metalowych, których nie można usunąć bądź zastąpić jest jednym z kryteriow uniemożliwiających kwalifikację do przeprowadzenia Terapii NanoTherm®.

Odpowiedzi na ponizsze pytania pozwola Państwu uzyskać informacje o możliwosci wykonania terapii.

dalej

Czy pacjent ma zdiagnozowany guz mózgu?

dalej

Czy pacjent jest pełnoletni?

dalej

Czy stan zdrowia pacjenta pozwala na transport?

dalej

Czy pacjentka jest w ciąży?

dalej

Proszę zaznaczyć czy pacjent posiada którekolwiek z poniższych urządzeń elektronicznych?

dalej

Proszę zaznaczyć, czy pacjent posiada poniższe materiały metalowe w rejonie głowy i szyi:

Materiały metalowe znajdujące się w organizmie w odległości ok. 40 cm od guza mózgu muszą zostać zastąpione materiałami niemetalowymi z tworzywa sztucznego, ponieważ wszelkie materiały metalowe uległyby rozgrzaniu w trakcie przeprowadzania Terapii NanoTherm:

dalej

Czy guz mózgu jest wieloogniskowy/ więcej niż jeden guz?

dalej

Czy Pacjent w ciągu ostatnich 6 tygodni odbył terapię z lekiem Avastin/Bevacizumab?

dalej

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!

Pacjent kwalifikuje się do konsultacji medycznej dalej

W celu umówienia się na konsultację medyczną prosimy o przesłanie:

 1. aktualnego stanu neurologicznego pacjenta,
 2. płyty CD z badaniem MRI głowy z kontrastem (nie starszym niż 1 miesiąc),
 3. danych kontaktowych
 4. na adres:

  Sekretariat Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie
  ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LUBLIN

  Decyzja o wstępnej kwalifikacji do Terapii Nanoterm jest podejmowana przez lekarzy specjalistow na podstawie w/w dokumentów – tacy chorzy celem ostatecznej kwalifikacji będą zapraszani na konsultację w Klinice Neurochirurgii UM w Lublinie po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

  Wpisz swój adres e-mail aby otrzymać wyżej wymienione informacje:

  * pola wymagane
  dalej

Decyzja o wstępnej kwalifikacji do Terapii Nanoterm jest podejmowana przez lekarzy specjalistow na podstawie w/w dokumentów – tacy chorzy celem ostatecznej kwalifikacji będą zapraszani na konsultację w Klinice Neurochirurgii UM w Lublinie po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!

Z odpowiedzi wynika, że pacjent nie kwalifikuje się do Terapii NanoTherm®.
Skonsultuj inne opcje leczenia z lekarzem specjalistą.

* pola wymagane